Türkçe English

ÇEVRE POLİTİKASI

SİMGETEK,

uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek;

 • Olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmak, bunun mümkün olmadığı hallerde minimum seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri hayata geçirerek çevreyi korumayı,
 • Kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • Atıkların geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Tehlikeli atıkların; havaya, suya toprağa karışmaması için gerekli tedbirleri almayı, söz konusu atıkların yetkili kurumlara teslimini sağlamayı,
 • Gıda atığı miktarını azaltmayı, israfı engellemeyi,
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir, verimli ve etkin kullanımını sağlamayı,
 • İklim değişikliğinin nedenleri ve önemi konusunda personel farkındalığı sağlamayı,
 • Enerji tüketimine bağlı sera gazı salınımı konusunda personel farkındalığı sağlamayı,
 • Temiz ve sağlıklı bir çevreyi gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşımayı,
 • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize çevre bilinci aşılamak için çalışmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçları desteklemeyi,
 • Yukarıda belirtilen hususları esas alarak sürekli iyileştirmeyi temel alan çevre odaklı bir yönetim sistemi geliştirmeyi ve etkinliğini sağlamayı taahhüt eder.

Genel Müdür
Şahin AYBEK
Aralık 2019