Türkçe English

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

SİMGETEK;

Güvenli bir ortamda; âdil, şeffaf, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarabildiği, değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmak için çabalar,

  • Geçmişi, yaşı, durumu, ırkı, dini ne olursa olsun kadınlar ve erkekler için eşit meslekî fırsatlar sağlar,
  • Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmelerini,
  • Kalite ve disiplin bilinci oluşturulmasını ve sürdürülmesini,
  • İş güvenliği bilincini yüksek seviyede oluşturmayı ve sürdürmeyi,
  • Çevre bilinci oluşturmayı, küresel kaynaklar ve sürdürülebilirlik farkındalığı aşılamayı ve sürdürmeyi,
  • Entegre yönetim sistemine konu olan standartlarda personellerimizi her seviyede bilinçlendirmeyi,  
  • Çalışan personellerin üzerinden topluma dokunmayı, genel toplumsal gelişime katkıda bulunmayı,  
  • Firmada çalışan bireylerin organizasyon yapısında yatay ve dikey gelişimlerine imkân sağlamayı amaçlar.

Genel Müdür
Şahin AYBEK
Aralık 2019