Türkçe English

KALİTE POLİTİKASI

SİMGETEK,

Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini, sürekli iyileştirilmesini, ilgili tarafların, ISO 9001:2015 standardının, teklif edilen ürün ve hizmetlerin beyan edilen şartlar ile birlikte uygulanabilir tüm şartların karşılanmasını taahhüt eder.

Bu amaçla;

 • Değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerde standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet sağlamayı hedefler,
 • Sektörde ulusal ve uluslararası plâtformda kalitede söz sahibi olmak için rekabetçilik hedefi ile sürekli gelişim sağlar,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini eksiksiz uygular,
 • Modern ve verimli işletme anlayışıyla hareket eder,
 • Proses odaklı ve risk temelli düşünmeye dayalı bir yönetim sistemi benimser,
 • Ürün ve hizmetlerin performans ve güvenilirliğini sağlar,
 • Kurumsal bilgiyi sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir kılar,
 • İlgili tüm standartların ve kanuni mevzuatların gereklerini yerine getirir,
 • Üçüncü taraflarla, iş ilişkilerinin İş Etiği Kuralları çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanç içerişinde yürütüldüğünden emin olur,
 • Daha az hata ve tamir, sıfır hurda ürün, minimum iş kazası ve müşteri şikâyeti hedefleri doğrultusunda hareket eder,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliği kontrol altında tutarak, sürekli iyileştirir, ürün güvenilirliğini sağlar, müşteri ihtiyaçları ve şikayetleri analiz edilerek değerlendirir, tedarikçilere gerekli desteği verir,
 • Kalite Yönetim Sistemi'nin, tüm seviyelerdeki personelin bilinçli çabaları ile kusursuz olarak işlenmesini sağlar,
 • Müşteri isteklerinin tatmini ve müşteri memnuniyetinin artırılması için her seviyede çaba gösterir.

Genel Müdür
Şahin AYBEK
Aralık 2019