Türkçe English

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SİMGETEK,


attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde; yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesini, işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini, yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesini, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin azaltılmasını, çalışanlar ve çalışan temsilcilerine standart gereklilikleri çerçevesinde danışılmasını, katılımlarını sağlamayı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini şirket prensibi olarak kabul ve taahhüt eder. Bu çerçevede SİMGETEK, aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir:

KANUNLARA VE MEVZUATA UYGUNLUK Taahhüt ettiği projelerde, yasal şartları ve diğer şartları incelemek ve bu şartları yerine getirmeye azami seviyede özen göstermek.

SIFIR KAZA Yürüttüğü tüm projelerde sıfır kaza hedefini yerine getirecek önlemleri almak, zaman kazanmak ve maliyet azaltmak için iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermemek.

BİLİNÇLENDİRME VE KATILIM Kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği çözüm ortaklarını iş sağlığı ve güvenliği
konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile iş birliği içinde güvenli bir çalışma ortamını sağlamak.

UYGUN MAKİNE VE EKİPMAN KULLANIMI Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, iş sağlığı ve güvenlğini optimum düzeyde tutmak amacıyla gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makina, ekipman ve teknolojiyi kullanmak.

RİSKLERİ BELİRLEME VE KAZALARI ÖNLEME Uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile iş sağlığı ve güveliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer risklerin bertaraf edilmesini sağlamak.


Genel Müdür
Şahin AYBEK
Aralık 2019